METADATA
Det harmoniserede system til varebeskrivelse og -tarifering (Harmoniserede System), 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   AFSNIT X - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF     Detail
    47   KAPITEL 47 - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)
    Detail
    48   KAPITEL 48 - PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP
    Detail
    49   KAPITEL 49 - BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER
    Detail

Page 1/1  
Top