METADATA
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
II   РАЗДЕЛ II - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД     Detail
    13   ГЛАВА 13 - ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ     Detail
       13.01   Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами):
    Detail
       13.02   Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар -агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:
    Detail

Page 1/1  
Top