METADATA
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
II   РАЗДЕЛ II - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД     Detail
    06   ГЛАВА 6 - ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
    Detail
    07   ГЛАВА 7 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
    Detail
    08   ГЛАВА 8 - ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ
    Detail
    09   ГЛАВА 9 - КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
    Detail
    10   ГЛАВА 10 - ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
    Detail
    11   ГЛАВА 11 - МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН
    Detail
    12   ГЛАВА 12 - МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ
    Detail
    13   ГЛАВА 13 - ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ
    Detail
    14   ГЛАВА 14 - МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
    Detail

Page 1/1  
Top