METADATA
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK HİZMETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK ÜRETİLEN AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMETLER    
    98   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler    
       98.1   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar    
          98.10   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
   

Page 1/1  
Top