METADATA
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   İMALAT ÜRÜNLERİ    
    10   Gıda ürünleri
   
    11   İçecekler
   
    12   Tütün ürünleri
   
    13   Tekstil
   
    14   Giyim eşyası
   
    15   Deri ve ilgili ürünler
   
    16   Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
   
    17   Kağıt ve kağıt ürünleri
   
    18   Basım ve kayıt hizmetleri
   
    19   Kok ve rafine petrol ürünleri
   
    20   Kimyasallar ve kimyasal ürünler
   
    21   Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
   
    22   Kauçuk ve plastik ürünler
   
    23   Diğer metalik olmayan mineral ürünler
   
    24   Ana metaller
   
    25   Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
   
    26   Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
   
    27   Elektrikli teçhizat
   
    28   Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
   
    29   Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
   
    30   Diğer ulaşım araçları
   
    31   Mobilya
   
    32   Diğer mamul eşyalar
   
    33   Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
   

Page 1/1  
Top