METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS, UTLÄNDSKA AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER    
    99   Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster
   

Page 1/1  
Top