METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK    
    98   Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk    
       98.1   Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
   
       98.2   Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
   

Page 1/1  
Top