METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK    
    97   Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll    
       97.0   Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
   

Page 1/1  
Top