METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK    
    97   Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
   
    98   Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
   

Page 1/1  
Top