METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID    
    90   Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster
   
    91   Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m.
   
    92   Spel- och vadhållningstjänster
   
    93   Idrotts-, fritids- och nöjestjänster
   

Page 1/1  
Top