METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER    
    86   Tjänster avseende hälso- och sjukvård
   
    87   Tjänster avseende vård och omsorg med boende
   
    88   Tjänster avseende öppna sociala insatser
   

Page 1/1  
Top