METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER    
    77   Tjänster avseende uthyrning och leasing
   
    78   Arbetsförmedlings- bemannings- och andra personalrelaterade tjänster
   
    79   Resetjänster och relaterade tjänster
   
    80   Säkerhets- och bevakningstjänster
   
    81   Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor
   
    82   Kontorstjänster och andra företagstjänster
   

Page 1/1  
Top