METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER    
    53   Postbefordran och kurirtjänster    
       53.1   Postbefordran via nationella posten
   
       53.2   Annan postbefordran samt kurirtjänster
   

Page 1/1  
Top