METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER    
    49   Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem
   
    50   Tjänster avseende sjötransport
   
    51   Tjänster avseende lufttransport
   
    52   Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport
   
    53   Postbefordran och kurirtjänster
   

Page 1/1  
Top