METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON    
    47   Detaljhandel utom med motorfordon    
       47.0   Detaljhandel utom med motorfordon
   

Page 1/1  
Top