METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN    
    41   Byggnader och byggnadsarbeten
   
    42   Anläggningsarbeten
   
    43   Specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
   

Page 1/1  
Top