METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   EL, GAS, VÄRME OCH KYLA    
    35   El, gas, värme och kyla    
       35.1   Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft
   
       35.2   Framställd gas; distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät
   
       35.3   Försörjningstjänster avseende värme och kyla
   

Page 1/1  
Top