METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TILLVERKADE VAROR    
    32   Andra tillverkade varor    
       32.2   Musikinstrument    
          32.20   Musikinstrument
   

Page 1/1  
Top