METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TILLVERKADE VAROR    
    10   Livsmedel
   
    11   Drycker
   
    12   Tobaksvaror
   
    13   Textilvaror
   
    14   Kläder
   
    15   Läder, läder- och skinnvaror m.m.
   
    16   Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d.
   
    17   Papper och pappersvaror
   
    18   Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar
   
    19   Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
   
    20   Kemikalier och kemiska produkter
   
    21   Farmaceutiska basprodukter och läkemedel
   
    22   Gummi- och plastvaror
   
    23   Andra icke-metalliska mineraliska produkter
   
    24   Metaller
   
    25   Metallvaror, utom maskiner och apparater
   
    26   Datorer, elektronikvaror och optik
   
    27   Elapparatur
   
    28   Maskiner som ej ingår i annan underavdelning
   
    29   Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
   
    30   Andra transportmedel
   
    31   Möbler
   
    32   Andra tillverkade varor
   
    33   Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater
   

Page 1/1  
Top