METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   SLUŽBY EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ    
    99   Služby extrateritoriálnych organizácií a združení
   

Page 1/1  
Top