METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ SLUŽBY SÚKROMNÝCH DOMÁCNOSTÍ POSKYTOVANÉ PRE VLASTNÚ POTREBU    
    97   Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
   
    98   Nediferencované služby v domácnostiach produkujúce tovar a služby na vlastné použitie
   

Page 1/1  
Top