METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   OSTATNÉ SLUŽBY    
    94   Služby členských organizácií
   
    95   Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
   
    96   Ostatné osobné služby
   

Page 1/1  
Top