METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   UMELECKÉ, ZÁBAVNÉ A REKREAČNÉ SLUŽBY    
    90   Tvorivé, umelecké a zábavné služby
   
    91   Služby knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
   
    92   Činnosti herní a stávkových kancelárií
   
    93   Športové služby a zábavné a rekreačné služby
   

Page 1/1  
Top