METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC    
    87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach    
       87.1   Ošetrovateľská starostlivosť v pobytových zariadeniach
   
       87.2   Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre mentálne postihnutých, duševne chorých a závislých od návykových látok
   
       87.3   Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
   
       87.9   Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
   

Page 1/1  
Top