METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC    
    86   Zdravotníctvo
   
    87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach
   
    88   Služby sociálnej pomoci bez ubytovania
   

Page 1/1  
Top