METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
O   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE    
    84   Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
   

Page 1/1  
Top