METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY    
    77   Prenájom a lízing
   
    78   Sprostredkovanie práce
   
    79   Služby cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatné rezervačné a súvisiace služby
   
    80   Bezpečnostné a pátracie služby
   
    81   Služby týkajúce sa údržby budov a krajinnej výstavby
   
    82   Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné služby
   

Page 1/1  
Top