METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY    
    69   Právne a účtovnícke služby
   
    70   Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
   
    71   Architektonické služby a inžinierske služby; technické skúšky a analýzy
   
    72   Služby súvisiace s vedeckým výskumom a vývojom
   
    73   Reklama a prieskum trhu
   
    74   Ostatné odborné, vedecké a technické služby
   
    75   Veterinárne služby
   

Page 1/1  
Top