METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   SLUŽBY V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ    
    68   Služby v oblasti nehnuteľností
   

Page 1/1  
Top