METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANČNÉ A POISŤOVACIE SLUŽBY    
    64   Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
   
    65   Poistenie, pripoistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
   
    66   Pomocné činnosti súvisiace s finančnými a poisťovacími službami
   

Page 1/1  
Top