METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY    
    55   Ubytovacie služby    
       55.1   Hotelové a podobné ubytovacie služby
   
       55.2   Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
   
       55.3   Prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov
   
       55.9   Ostatné ubytovacie služby
   

Page 1/1  
Top