METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY    
    55   Ubytovacie služby
   
    56   Služby spojené s podávaním jedál a nápojov
   

Page 1/1  
Top