METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE    
    49   Pozemná doprava a doprava potrubím
   
    50   Vodná doprava
   
    51   Letecká doprava
   
    52   Skladové a vedľajšie činnosti v doprave
   
    53   Poštové a kuriérske služby
   

Page 1/1  
Top