METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV    
    47   Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov    
       47.0   Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
   

Page 1/1  
Top