METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV    
    45   Veľkoobchod a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov    
       45.2   Oprava a údržba motorových vozidiel    
          45.20   Oprava a údržba motorových vozidiel
   

Page 1/1  
Top