METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE    
    41   Budovy a výstavba budov
   
    42   Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb
   
    43   Špecializované stavebné práce
   

Page 1/1  
Top