METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   ELEKTRICKÁ ENERGIA, PLYN, PARA A STUDENÝ VZDUCH    
    35   Elektrická energia, plyn, para a studený vzduch
   

Page 1/1  
Top