METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY    
    32   Ostatné výrobky    
       32.1   Šperky, bižutéria a podobné výrobky
   
       32.2   Hudobné nástroje
   
       32.3   Športové výrobky
   
       32.4   Hry a hračky
   
       32.5   Lekárske a stomatologické nástroje a potreby
   
       32.9   Výrobky i. n.
   

Page 1/1  
Top