METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY    
    10   Potravinárske výrobky    
       10.1   Konzervované mäso a mäsové výrobky
   
       10.2   Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše
   
       10.3   Spracované a konzervované ovocie a zelenina
   
       10.4   Rastlinné a živočíšne oleje a tuky
   
       10.5   Mliečne výrobky
   
       10.6   Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu
   
       10.7   Pečivo a múčne výrobky
   
       10.8   Ostatné potravinárske výrobky
   
       10.9   Pripravené krmivo pre zvieratá
   

Page 1/1  
Top