METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY    
    10   Potravinárske výrobky
   
    11   Nápoje
   
    12   Tabakové výrobky
   
    13   Textílie
   
    14   Odevy
   
    15   Usne a výrobky z usní
   
    16   Drevo a výrobky z dreva a korku okrem nábytku; výrobky zo slamy a prúteného materiálu
   
    17   Papier a výrobky z papiera
   
    18   Tlač a reprodukcia záznamových médií
   
    19   Koks a rafinérske ropné produkty
   
    20   Chemikálie a chemické výrobky
   
    21   Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky
   
    22   Výrobky z gumy a plastov
   
    23   Ostatné nekovové minerálne výrobky
   
    24   Základné kovy
   
    25   Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení
   
    26   Počítače, elektronické a optické zariadenia
   
    27   Elektrické stroje a prístroje
   
    28   Stroje a zariadenia i. n.
   
    29   Motorové vozidlá, prívesy a návesy
   
    30   Ostatné dopravné zariadenia
   
    31   Nábytok
   
    32   Ostatné výrobky
   
    33   Oprava a inštalácie strojov a prístrojov
   

Page 1/1  
Top