METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU    
    01   Produkty poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiace služby
   
    02   Produkty lesníctva, ťažby dreva a súvisiace služby
   
    03   Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom
   

Page 1/1  
Top