METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   STORITVE GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; NEOPREDELJENI IZDELKI IN STORITVE GOSPODINJSTEV ZA LASTNO RABO    
    97   Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem
   
    98   Neopredeljeni proizvodi in storitve gospodinjstev za lastno rabo
   

Page 1/1  
Top