METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   DRUGE STORITVE    
    94   Storitve članskih organizacij
   
    95   Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
   
    96   Druge osebne storitve
   

Page 1/1  
Top