METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE    
    90   Kulturne in razvedrilne storitve
   
    91   Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve
   
    92   Prirejanje iger na srečo in stav
   
    93   Športne in druge storitve za prosti čas
   

Page 1/1  
Top