METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   STORITVE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA    
    86   Zdravstvene storitve
   
    87   Storitve socialnega varstva z nastanitvijo
   
    88   Storitve socialnega varstva brez nastanitve
   

Page 1/1  
Top