METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   IZOBRAŽEVANJE    
    85   Izobraževanje
   

Page 1/1  
Top