METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
O   STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE; STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI    
    84   Storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne socialne varnosti
   

Page 1/1  
Top