METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE    
    77   Dajanje v najem
   
    78   Storitve pri zaposlovanju
   
    79   Storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s potovanji povezane storitve
   
    80   Varovanje in poizvedovalne storitve
   
    81   Oskrba stavb in okolice
   
    82   Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve
   

Page 1/1  
Top