METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE    
    69   Pravne in računovodske storitve
   
    70   Storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
   
    71   Arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
   
    72   Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve
   
    73   Oglaševanje in raziskovanje trga
   
    74   Druge strokovne in tehnične storitve
   
    75   Veterinarske storitve
   

Page 1/1  
Top