METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE    
    64   Finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov
   
    65   Storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
   
    66   Pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in pokojninske sklade
   

Page 1/1  
Top